Вид на имение князя А.С.Голицина сзади

вид на имение князя А.С.Голицина сзади